Τροφοδότης πλαισίου με πλωτήρες 3kg Lng Anel – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Τροφοδότης πλαισίου με πλωτήρες 3kg Lng Anel.

Βάρος 0.605 kg