Πορτάκι ορόφου με διάφραγμα – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Περιμετρικά της κυψέλης τοποθετούνται οι είσοδοι με ανακλώμενη σανίδα πτήσης για την εύκολη αναγνώριση της από τη βασίλισσα κατά την επιστροφή της από το γαμήλιο ταξίδι της.Όταν χρειαστεί κλείνουν το μελίσσι, οι είσοδοι κλείνουν με ασφάλεια με το ειδικό πορτάκι.

Βάρος 0.2 kg