Γράμματα πυροσφραγίδας – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Τα γράμματα πυροσφραγίδας είναι από υλικό χαλκού.

Βάρος 0.01 kg