Βέργα βασιλοτροφίας – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Βασικό εργαλείο για την εκτροφή βασίλισσας για μέθοδο γρήγορης επανένταξης.

Βάρος 0.04 kg