Ασθένειες των μελισσών Wolfgang Ritter – Μελισσοκομική Θεσσαλίας