Πλαστική βάση απολέπισης – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Στηρίζοντας τη βάση σε ένα κουβά δημιουργείται ένας πάγκος για απολέπιση.

Βάρος 05 kg