Ορθοστάτης Αριστέας – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Ορθοστάτης για βέργα βασιλοτροφίας ΑΡΙΣΤΕΑΣ.

Βάρος 0.030 kg