Κρυσταλλική θυμόλη 200gr. – Μελισσοκομική Θεσσαλίας