ΚΙΤ Ανάπτυξης 2Χ5 Technoset – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Χωρίζοντας την στη μέση με το ειδικό χώρισμα και τοποθετώντας τους 2 μελισσοστεγανούς τροφοδότες πάνω από τα πλαίσια.Στο κάτω μέρος τοποθετούμε τις ειδικά σχεδιασμένες πόρτες, οι οποίες αλλάζουν την φορά εισόδου των μελισσών επιτρέποντας διαφορετική εισόδου για κάθε μελίσσι. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της κυψέλης είναι η σταθερή θερμοκρασία στο εσωτερικό της,που βοηθά πάρα πολύ στην ανάπτυξη των σμηνών κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα οι βασίλισσες να αποδίδουν στο maximum.Όταν τα σμήνη αναπτυχθούν,απλά αφαιρούμε το ένα σμήνος και το χώρισμα και η κυψέλη λειτουργεί πάλι σαν μια απλή κυψέλη 10 πλαισίων.

Βάρος 1.965 kg