Εγκλωβιστής βασίλισσας – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Ο εγκλωβιστής βασίλισσας τοποθετείται πάνω στο πλαίσιο με τα δοντάκια να έχουν τη φορά στο πλαίσιο.

Βάρος 0.05 kg