Άξονας πλαισίου Αριστέας – Μελισσοκομική Θεσσαλίας

Χρησιμοποιούμε τον άξονα στη θέση του κάτω μέρους του πλαισίου για να μην τραυματίσουμε τις μέλισσες από την επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση τους.

Βάρος 0.080 kg